Antiracisme

ARNO - Antiracistisk netværk i Odense ( Odense)

Demos - Antiracistisk forlag med bøger og nyhedsbrev. (Antifascisme) (Medier)

EVAs ARK - EVAs ARK ønsker at være med til at skabe rammer og udviklingsmuligheder for kvinder der kommer for at bo i Danmark, støtte kvinder der rejser ud i verden og styrke kvinders livskompetencer. (Feminisme)

I CARE - Crosspoint Anti Racism - Et anti-racistisk søgesystem. (Vidensbaser) (Internationalt)

Let’s Kick Racism Out of Football - International organisation, der arbejder for at holde racisme ud af fodboldkulturen og promoverer antiracisme via fodbold. (Kultur) (Internationalt)

Metalheads Against Racism - Metalheads Against Racism er en løs sammenslutning af mennesker indenfor metalscenen, der ikke længere vil finde sig i racisters, nazisters og diverse chauvinisters infiltration af metalscenen. (Kultur)

Racismefriby.dk - Antiracistisk stafet-kampagne, der løber en måneds tid i hver by. (Kampagne)

Rude Lions - Rude lions er en fraktion af FCK fans, som står sammen mod racisme og intolerance på de danske stadions. (Kultur)

SOS mod Racisme - SOS Racisme er en international tværpolitisk bevægelse. SOS mod Racisme Danmark er en landsdækkende organisation med lokalafdelinger i København og Randers. (Landsorganisationer)

Sorte Får - Sorte får er et venstreorienteret netværk mod racisme, ulighed, forskelsbehandling og diskrimination. (Socialpolitik)

Tørklædefrihed - Den danske regering har den 14. maj 2008 besluttet at ændre Retsplejeloven, således at det ikke vil være tilladt for en dommer at bære religiøse symboler under udførelsen af sit hverv. Forbuddet rammer reelt kun muslimer og er det første skridt på vejen til at marginalisere muslimer i Danmark. Er du imod tørklædeforbuddet? Så giv udtryk for din modstand med din underskrift. (Kampagne)

United Against Racism - Europæisk antiracistisk netværk

Verdenskulturcentret - kulturhus på Nørrebro for etniske minoriteter ( København og omegn) (International solidaritet) (Kultur) (Steder)

no-racism.net - Nyheder og artikler om flygtningepolitik og anden europæisk racisme. (Flygtninge & Migration) (Medier)

Alle link-kategorier:

Geografisk
Aalborg
Bornholm
Fyn & øer
København og omegn
Lolland-Falster
Midtjylland
Midtsjælland
Nordjylland
Nordsjælland
Odense
Syd- og Sønderjylland
Sydsjælland
Århus
Afrika
Finland
Holland
Internationalt
Irland
Italien
Latinamerika
Mellemøsten
Nordamerika
Nordatlanten
Norge
Schweitz
Sverige
Tyskland
UK
Østeuropa
Østrig
 
Politisk
Anarkisme
Anti-imperialisme
Antifascisme
Antikapitalisme
Antiracisme
Dyre-etik
EU-modstand
Faglig kamp
Feminisme
Flygtninge & Migration
Forbruger-politik
Fred
Fristeder
Globaliseringskritik
International solidaritet
IT og vidensdeling
Kultur
Liberal / humanisme
Maoisme
Marxisme-leninisme
Miljø
Palæstina
Primitivisme
Retspolitik
Seksualpolitisk
Socialisme
Socialpolitik
Sundhed
Uddannelse
Venstreradikal
Økologi
 
Organisatorisk
Aktivistgrupper
Begivenheder
Butikker
Debat
Fonde
Foreninger
Forskning
Interessegrupper
Kampagne
Landsorganisationer
Medie (ikke online)
Medier
Partier
Praktisk
Progressiv musik
Sjov
Skoler m.v.
Steder
Ungdomsorganisationer
Venstreorienterede blogs
Vidensbaser
 

Foreslå link